previous pauseresume next

پرسش و پاسخ

 • پرسش:
  با سلام و احترام کارگزینی بیمارستان ابلاغ" سرپرست امور مربوط به فیزیک بهداشت" به جای " مسئول فیزیک بهداشت" تنظیم کرده و ادعا میکند دستور از واحد کارگزینی دانشگاه میباشد. از چند بیمارستان پیگیری کرده ام و هیچ ابلاغی تحت این عنوان وجود نداشت. دستور ذکر شده از واحد کارگزینی دانشگاه آیا صحت دارد یا خیر؟ آیا نیاز به پیگیری دارد ؟ با تشکر
  پاسخ:
  با سلام برای زدن هر ابلاغی باید پست آن وجود داشته باشد که در واقع پستی با این نام وجود ندارد.
 • پرسش:
  باسلام و ادب برای پرسنل باسابقه بایستی فرم " صورت جلسه کمیسیون ماده ۲۰ دستورالعمل شماره ۱ پرداخت حق کار با اشعه" پر شود یا همان فرم های قدیمی که داخل پرونده است کفایت می کند؟ باتشکر
  پاسخ:
  با سلام براي چه منظوري نياز به صورت جلسه دارید؟ آيا پرتو كار هستید و محل كار قرار است جابجا شود و يا مدتي پرتو كار بوده اید و بعد از توقف دوباره پرتو كار شده اید؟
 • پرسش:
  باسلام و ادب پرسنل جدید الورود چگونه وارد لیست مجوز کار با اشعه شوند؟
  پاسخ:
  با سلام پس از تهیه فیلم بج برای شخص پرتوکار، با مراجعه به سایت سازمان انرزی اتمی http://inra.aeoi.org.ir بایستی نسبت به اصلاح مجوز کار با اشعه اقدام گردد.
 • پرسش:
  باسلام و ادب برای تعیین پرتوکاران مرکز بایستی برای هرکدام فرم شماره ۱ را پر کرد؟
  پاسخ:
  با سلام بله. پس از اضافه شدن اسامی افراد به لیست مجوز کار با اشعه، فرم شماره ۱ (پیوست ۴) برای هریک از پرتوکارن بایستی پر شود.
 • پرسش:
  با سلام و احترام آیا مصوبه ای مبنی بر تعداد ماکزیمم اکسپوزی که یک پرتوکار در یک شیفت کاری انجام میدهد، وجود دارد یا خیر با تشکر رفیع زاده مسئول فیزیک بهداشت بیماستان امین
  پاسخ:
  با تشکر از شما. این سوال در همه بخش های پرتوی مطرح می شود. طبق استانداردهای حفاظتی، حفاظت پرتوکاران در رادیولوژی بر اساس طراحی اتاق حاوی چشمه پرتوزا انجام می گردد، نه بر اساس تعداد اکسپوزی که یک پرتوکار انجام می دهد. ضخامت حفاظ اتاق های حاوی چشمه پرتوزا بر حسب تعداد TVL از یک ماده از فرمول زیر محاسبه می شود: n=log ‪(1/B)‬ که n تعداد TVL های لازم از هر ماده حفاظ است و مقدار B از رابطه B=(pd^2)/wtu به دست می آید که در آن: p حد دز توصیه شده در پشت حفاظ، d فاصله حفاظ تا منبع، u فاکتور استفاده، t فاکتور اشغال و w بار کاری که متناسب با تعداد کل بیماران در هفته است. بنابراین طراحی حفاظ اتاق با تعداد کل بیماران تعیین می شود نه تعداد بیمارانی که یک پرتوکار اکسپوز می کند; در نتیجه یک پرتوکار در طول یک شیفت کاری می تواند کلیه بیماران را اکسپوز کند بدون اینکه اکسپوز دریافتیش از حد دز توصیه شده فراتر رود.